Педагогический составПроектыПодразделения

1 Қазан – Қарттар күні.

1 Қазан - Қарттар күні

2021 жылдың қазан айының 1 күні

    ” Автоматтандыру және басқару” бөлімінің 205 АС тобының ұйымдастыруымен, қарттар күні қарсаңында “Көп жасаған қария,  ақылы теңіз дария”  атты мерекелік танымдық кеш өткізілді. Мерекелік кештің мақсаты — ұрпағына ұлылығын ұялатқан үлкендерді сыйлау, оларға құрмет көрсету. Кешіміздің қонақтары, колледжіміздің ардагерлері- Нуржанов Жолдыбай Исагулович,  Ералиев Темиргали. Кешке 205 Ас тобы, “Автоматтандыру және басқару” бөлімінің оқытушылары және онлайн, офлайн форматында 60 студент қатыстырылды.

1 октября 2021 года

     В преддверии Дня пожилых людей, организованного группой 205 АС отделения” Автоматизация и управление”, был проведен праздничный познавательный вечер” Көп жасаған қария,  ақылы теңіз дария “. Цель праздничного вечера-уважение к старшим, которые подарили своим потомкам величие, уважение к ним. Гости вечера, ветераны колледжа-Нуржанов Жолдыбай Исагулович, Ералиев Темиргали. В мероприятии приняли участие группа 205 Ас, преподаватели отделения “автоматизация и управление” и 60 студентов в онлайн, офлайн формате.

 

On the eve of the Day of the Elderly, organized by the 205 AC group of the department “Automation and management”, a festive educational evening “Kop zhasagan karia, akyli tez daria ” was held. The purpose of the festive evening is respect for the elders who gave their descendants greatness, respect for them. The guests of the evening, college veterans-Nurzhanov Zholdybai Isagulovich, Yeraliev Temirgali. The event was attended by a group of 205 Ac, teachers of the department “automation and control” and 60 students in an online, offline format.