Педагогический составПроектыПодразделения

Отчет от студентов группы 402 ТМ

Ағымдағы жылдың 28 қараша айында өндірістік тәжірибеден келген 402 ТМ тобының студенттерінен есеп қабылданды. Есеп қабылдау комиссиясына “Ақтөбе мұнай жабдықтар зауыты” акционерлік қоғамының инженері Айчанов Кайрат Дуйсенгалиевич қатысты.

28 ноября т. г. был принят отчет от студентов группы 402 ТМ, прибывших с производственной практики. В приемной комиссии принял участие инженер акционерного общества “Актюбинский завод нефтяного оборудования” Айчанов Кайрат Дуйсенгалиевич.

On November 28 of this year, a report was received from students of the 402 TM group who arrived from their practical training. In the selection Committee was attended by the engineer of joint stock company “Aktobe oil equipment plant” of Aikanov Kairat Duisengaliev.