Педагогический составПроектыПодразделения

Демонстрационный экзамен

0902000 “Электрмен қамтамасыз ету” мамандығы бойынша 4курс 401ЭЛ тобының білім алушылары алған білімінің және құзыреттілігінің кәсіптік оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін айқындау және 3 разрядты “Таратушы құрылғылар бойынша электромонтаждаушы” біліктілігін алу мақсатында көрсету емтиханын колледждің серіктес кәсіпорындарының мамандары алдында тапсыруы.

Обучающиеся 4 курса по специальности 0902000 “Электроснабжение” группы 401 ЭЛ с целью определения соответствия полученных знаний, умений, и компетенции по программам профессионального обучения и получения рабочей квалификации “Электромонтажник по распределительным устройствам” 3 разряда успешно сдали демонстрационный экзамен перед специалистами крупных предприятий социальных партнеры.

Обучающиеся 4 курса по специальности 0902000 “Электроснабжение” группы 401 ЭЛ с целью определения соответствия полученных знаний, умений, и компетенции по программам профессионального обучения и получения рабочей квалификации “Электромонтажник по распределительным устройствам” 3 разряда успешно сдали демонстрационный экзамен перед специалистами крупных предприятий социальных партнеры.