Педагогический составПроектыПодразделения

«Технология машиностроения».

«Машина жасау технологиясы» мамандығының» 302 ТМ тобына, колледжіміздің тәлімгері, ЖШС «Ак Барыс» Еңбек қауіпсіздік техникасының координаторы Шакиров Марат Өтегенұлы «Сандық бағдарламалық басқару» тақырыбында студенттерімізге дәріс өткізді.

Шакиров Марат Отегенович, куратор нашего колледжа, координатор по охране труда ТОО «Ак Барыс» прочитал нашим студентам лекцию по «Цифровому программному менеджменту» в группе 302 ТМ по специальности «Технология машиностроения».

Shakirov Marat Otegenovich, the curator of our college, the coordinator of labor safety of LLP “Ak Barys”, gave a lecture to our students on “Digital software management” in the group 302 TM specialty “Mechanical Engineering Technology”.