Педагогический составПроектыПодразделения

ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

7 ноября 2020 года в 406 кабинете преподавателями ЦМК “Переводческое дело” проводилась предметная олимпиада по английскому языку среди студентов 1 и 2 курсов специальности “Переводческое дело”. Цель олимпиады -повышение мотивации студентов к изучению английского языка, расширение кругозора и интереса к предмету. В данной олимпиаде приняли участие отделения “ООД”.

“АҒЫЛШЫН ТІЛІ” ПӘНІ БОЙЫНША ОЛИМПИАДА

2020 жылдың 7-ші қарашасында 406 кабинетте “Аударма ісі” ЦӘБ оқытушыларының ұйымдастыруымен “Аударма ісі” мамандығының 1-2 курс студенттері арасында ағылшын тілінен колледжішілік пәндік олимпиада өткізілді. Олимпиада мақсаты – студенттердің ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылығын арттыру және ой-өрісін кеңейту. Шараға “ЖББП” бөлімінің оқытушылары қатысты.

OLYMPIAD ON THE DISCIPLINE “ENGLISH”

On November 7, 2020 by the teachers of CMC “Translation studies” were conducted olympiad on the discipline “English” between the 1st and 2nd year students of “Translation studies” specialty. The aim of the olympiad is poplularuzation of learning foreign languages among the participants. In the given activity were partucipated teachers of the department “GSD”.