Педагогический составПроектыПодразделения

Отчет от студентов

Ағымдағы жылдың 31 қазан айында өндірістік тәжірибеден келген 401 АТ тобының студенттерінен есеп қабылданды.Есеп қабылдау комиссиясына «Ақтөбе қаласының Жолаушылар автокөлік кәсіпорны»жауапкершілігі шектеулі серіктестігінң инженері Биязов Алдамжар Кенжеғұлұлы келіп қатысты

31 октября 2020 года был принят отчет от студентов 401 АТ группы, пришедших с производственной практики.В Счетную приемную комиссию обратился инженер товарищества с ограниченной ответственностью “Пассажирское автотранспортное предприятие города Актобе” Биязов Алдамжар Кенжегулович

On October 31 of this year, a report was accepted from 401 IT group students who came from production practice.The admissions committee was attended by the engineer of the limited liability company “Passenger Car Enterprise of Aktobe”Biyazov Aldamzhar Kenzhegulovich