Педагогический составПроектыПодразделения

“Worldskills”

Колледжіміздің базасында “Worldskills” чемпионатына “Тақтайшаны қалау” құзыреттілігіне арналған жұмыс орнында колледжіміздің студенті Мусаева Элонаның сарапшы Қыдырбаев Таңжарык Өтемісұлының жетекшілігімен дайындық өткізуі.

Подготовка к чемпионату “Worldskills” на базе нашего колледжа под руководством эксперта Мусаевой Элоны Кыдырбаева Танжарык Утемисулы на рабочем месте для компетенции “укладка плитки”.

Preparation for the WorldSkills Championship on the basis of our college under the guidance of expert Kydyrbayev Tanzharyk Utemisovich, a student of our college Musayeva Elona, at the workplace for the competence “plate laying”.