Педагогикалық құрамЖобаларБөлімшелер

Курстық жобаны қорғау

2020 жылдың 10 қазанында Ақтөбе Жоғары политехникалық колледжінде 1014000 «Машина жасау технологиясы» мамандығы бойынша күндізгі оқу бөліміндегі 402ТМ тобында курстық жобаны қорғау өтті. Курстық жобаны қорғаудың мақсаты «Жабдықтарды техникалық күту және жөндеу» пәнінен алған білімдерін бекіту және тереңдету. Қорғауда арнайы пәндер оқытушылары қатысты. Қорғау сәтті өтті.

10 октября 2020 года в Актюбинском Высшем политехническом колледже в группе 402ТМ дневного отделения специальности 1014000 «Технология машиностроения» прошла защита курсового проекта. Целью защиты курсового проекта является закрепление и углубление теоретических зна­ний, полученных при изучении предмета «Техническое обслуживание и ремонт оборудования». На защите присутствовали преподаватели специальных дисциплин. Защита прошла успешно.