Педагогикалық құрамЖобаларБөлімшелер

Тегін электронды ресурстар

Құрметті колледж интернет порталыны пайдаланушылары, бұл бөлімде сіздерге ішінен онлайн-кітапханаларды, әр түрлі тақырыптағы интернет-порталдарды; Қазпатенттің, Роспатент ресми сайттарын, АҚШ-тың патенттік бюросын; онлайн-сөздіктерді, академиялық ресурстарды және көптеген пайдалы ақпаратты табуға болатын тегін онлайн-ресурстарды дайындадық.

Интернет-кітапханалар
Атауы Қысқаша мазмұны Сілтеме
ChemSpider ChemSpider – 58 миллионнан астам химиялық (көбінесе органикалық) заттардың қасиеттері туралы мәліметтер жинақталған тегін деректер қоры. http://www.chemspider.com/
Республикалық жоғарғы оқу орындары аралық электрондық кітапхана (РМЭБ) Республикалық жоғарғы оқу орындары аралық электрондық кітапхана – Қазақстан Республикасы ЖОО-ның толық мәтінді білім беру қорлардың корпоративті электрондық каталогі. http://www.rmeb.kz
«Әдебиет» порталы «Әдебиет порталы» әдебиет әлемі. Оқыңыз. Тыңдаңыз. Көріңіз. Қатысыңыз. Бірге болыңыз! Қазақстандық авторлардың туындылары бар Интернет-кітапхана. Бұл интернет-порталдың мақсаты – қазақ әдебиеті арқылы қызығушылық арттыра отырып, қазақ мәдениеті мен қазақ тілін шет елдерде дәріптеу. Сайттағы электронды басылымдар әр-түрлі тілде берілген http://adebiportal.kz/
eLIBRARY.RU eLIBRARY.RU ғылыми электрондық кітапханасы – ғылым, технология, медицина және білім беру саласында ғылыми мақалалар мен басылымдардың 18 млн.-нан астам толық мәтіндері мен рефераттарын қамтитын ең ірі ресейлік ақпараттық портал. http://www.elibrary.ru
Әлемдік сандық кітапхана Әлемдік сандық кітапхана – әлемдік мәдени мұра қазынасы бір сайта. Қолжазбалар, карталар, сирек кездесетін кітаптар, музыкалық партитуралар, жазбалар, фильмдер, суреттер, фотосуреттер және сәүлеттік сызбалар. http://www.wdl.org/ru/
Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана Қазақстан кітапханаларындағы кітаптардың электронды көшірмелер топтамасы, соның ішінде Алматыдағы ҚР Ұлттық кітапханасы, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің "Отырар кітапханасы" Ғылыми орталығы, облыстық кітапханалар, жоғары оқу орындарының кітапханалары және жеке авторлардың: танымал ғалымдар, жазушылар, қоғам қайраткерлердің топтамалары. "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы аясында басылып шыққан кітаптардың толық топтамасы. http://www.kazneb.kz/
Научно-техническая библиотека SciTecLibrary Агентство научно-технической информации SciTecLibrary. Главное идеологическое направление сайта – технологии, изобретения, идеи, ноу-хау и другие научные и технические разработки в самых различных областях науки и техники. http://www.sciteclibrary.ru
Тегін электронды кітапхана Тегін электронды кітапханада сантүрлі кітаптар, энциклопедиялар, анықтамалар, оқу құралдары, түрлі пайдалы және қызықты ақпараттар, сонымен қатар ғылымның әр түрлі саласындағы танымдық және ғылыми-көпшілік әдебиеттер. http://www.booksgid.com
КиберЛенинка Ғылыми мақалалар электрондық кітапханасы. http://cyberleninka.ru
Electronic Library of Mathematics (Математика электрондық кітапханасы) Zentralblatt Mathematics, жүйелік басылымдарға қолжетімділікті қамтамасыз етеді (жұрналдар, кітаптар, т.с.с.). http://www.emis.de
Eastern Michigan University Browse Research and Scholarship Цифровая библиотека научных и творческих работ, созданная студентами, преподавателями и сотрудниками  Восточного Мичиганского университета. В основной фонд сайта входят журналы, диссертации, книги, монографии, также на сайте есть подраздел научно-исследовательского центра и архив важных мероприятий, проходящих в университете. http://commons.emich.edu/
Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC) Бесплатная цифровая библиотека, где размещены статьи о достижениях и результатах исследования в области компьютерных технологий, инженерных наук, информатики, мультимедиа, программного обеспечения. http://airccj.org/csecfp/library
Патентті ақпаратты іздеу
Сайт Роспатента Содержит научно-техническую документацию: изобретения и полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем. http://www.fips.ru
Сайт Казпатента Сайт РГКП «Национального института интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮРК. Содержит: приказы, правила, инструкции; законодательные и нормативные акты; база изобретений и полезных моделей «Патенты Казахстана». http://www.kazpatent.kz
United States Patent and Trademark Office Бюро по регистрации патентов и торговых марок США. Полный текст патентов с 1790 года. http://www.uspto.gov/patft/
Сөздіктер
Онлайн словарь-переводчик Казахско-русский, русско-казахский электронный словарь, размещенный в интернете. Содержит более 60000 словарных статей по каждому направлению перевода. www.sozdik.kz
Google Переводчик Бесплатный сервис Google позволяет мгновенно переводить слова, фразы и веб-страницы с английского на более чем 100 языков и обратно. https://translate.google.com/?hl=ru
Бесплатный кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку Популярный словарь и тезаурус для изучающих английский язык. Определения и значения слов с произношением и переводами. https://dictionary.cambridge.org/ru/
Академиялық ресурстар
Академический электронный журнал "Science" Основное внимание журнала – публикации оригинальных, значимых научных исследований и научно-исследовательских обзоров, "Science" также публикует новости науки, мнения о научной политике и другие вопросы, представляющие интерес для ученых и других лиц, занимающихся вопросами внедрения научных достижений и технологий. http://www.sciencemag.org/
Nature Журналы по естественным наукам компании Nature Publishing Group https://www.nature.com/
Коллекция «Легендарные Книги» от Юрайт Коллекия включает в себя книги прошлых лет: учебные издания, классические научные труды и  переводы.  В серии «Читаем в оригинале» можно увидеть на различных языках неадаптированные оригинальные тексты классиков науки, мировой литературы, а также английские оригиналы таких документов, как Лиссабонский договор, Устав ООН и т.д. https://biblio-online.ru
Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана» Содержит научные статьи фундаментального и прикладного характера, обзорные работы отечественных и  зарубежных авторов, имеющие методологическую и методическую направленность. Область публикаций: информатика, строительство, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, экология, экономика, Науки о земле, химия, биология, пищевая и перерабатывающая промышленность, водное и рыбное хозяйство, кибернетика и пр. http://www.vestnik.nauka.kz/
Сайт "Academic Earth" Сайт со всеми лекциями лучших университетов мира на английском языке, в частности, MIT, Гарвардского, Принстонского, Стэнфордского, Йельского университетов и других. Чтобы не искать и не собирать по крупицам необходимый материал, лучше просто зайти на сайт. http://academicearth.org/
Directory of Open Access Books (DOAB) На сайте представлены полнотекстовые базы данных, где хранятся тексты документов  в электронном виде (научных книг различной тематики, публикаций, тезисов, научных работ). http://www.doabooks.org/doab
Abhinav Commerce And Management Arts And Education Science And Technology На сайте размещены статьи об искусстве, научных достижениях, инженерии, торговле и новейших технологиях в области образования. Также здесь опубликованы книжные обозрения, новости, интервью известных деятелей. http://www.abhinavjournal.com/
Academe Research Journals Академические  научно-исследовательские журналы различной тематики, охватывающей широкий спектр дисциплин. Контент сайта предназначен для студентов, молодых ученых, академиков, преподавателей, исследователей в области естественных и технических наук. http://academeresearchjournals.org
African Journals OnLine (AJOL) Сайт, где представлены научные журналы по широкому спектру естественных и гуманитарных дисциплин. Является крупнейшей и выдающейся в мире коллекцией рецензируемых, афро-опубликованных научных журналов. http://www.ajol.info/
DART-Europe DART-Europe – это центр, где представители научных библиотек и библиотечных консорциумов выполняют совместную работу в целях популяризации фонда научно-исследовательских диссертаций университетов Европы. Здесь размещены в свободном доступе диссертационные работы различных авторов. http://www.dart-europe.eu
Digital Access to Scholarship at Harvard Открытый электронный архив Гарвардского университета: более 13 тысяч различных видов научных работ (диссертации, книги, статьи, студенческие работы по экономике, праву, медицинским наукам, педагогике и др.). https://dash.harvard.edu/
Free-ebooks.net Художественные и научно-популярные издания, представленные в электронной версии. Книги известных авторов, различной жанровой направленности, аудиокниги, научные статьи. На  сайте представлены тематические каталоги и разделы. http://www.free-ebooks.net/
International Scientific Publications Собрание рецензированных научных журналов в открытом доступе. Статьи по экологии и безопасности, экономике и бизнесу, проблемам в сфере образования и новейшим разработкам. http://www.scientific-publications.net/en/
Leiden University Статьи, выступления, доклады, лекции и докторские диссертации. http://www.research.leiden.edu
Marshall University Theses, Dissertations and Capstones Электронная коллекция дипломных работ и диссертаций. http://mds.marshall.edu/etd/
Modern Scientific Press Коллекция журналов в открытом доступе по всем отраслям науки. http://modernscientificpress.com
The National Academic Press Более 3700 книг по разной тематике (социальные и гуманитарные науки, образование, информационные технологии и т.п.). http://www.nap.edu/
National Institute of Standards and Technology (NIST) Gateway Научно-технические базы данных http://srdata.nist.gov/gateway/
Oxford Journals Журналы открытого доступа издательства Оксфордского университета http://www.oxfordjournals.org
Scholarly Journals International Математика, информатика, бизнес-администрирование, психология и т.д. http://scholarly-journals.com
SpringerOpen Журналы издательства Springer в открытом доступе http://www.springeropen.com/journals
Swiss Federal Institute of Technology Zurich Доступ к полным текстам оцифрованных швейцарских журналов из разных областей науки и техники. https://www.e-periodica.ch/
Wireilla Scientific Publications Открытые ресурсы по отраслевым исследованиям, материалы Конференций, базы данных, семинаров и мероприятий во всех областях гуманитарных наук, медицине, бизнесе и технике. http://wireilla.com/
British library for development studies e-journals Бесплатный доступ к электронным журналам в области международного развития. http://blds.ids.ac.uk
Information Research Научный журнал открытого доступа, призванный сделать обеспечить доступ к к результатам исследований широкого спектра дисциплин, связанных с информацией. http://informationr.net
Pinakes Страница Эдинбургского университета Хериот-Ватта, обеспечивающая быстрый доступ к различным тематическим и политематическим порталам. http://www.hw.ac.uk
American Mathematical Society American Mathematical Society http://www.ams.org
Technology, Entertainment, Design (TED); «Наука, Искусство, Культура» Известная конференция, участниками которой являются известные ученые, предприниматели, художники, музыканты, инженеры и многие другие. Практически все видеоролики идут с субтитрами на русском языке. http://www.ted.com/topics
Пән салалары бойынша ресурстар
Тарих
Портал «История Казахстана» Официальный веб-портал. Сайт создан для тех, кто интересуется данной областью знания и хочет знать больше об истории становления нашей страны, а также для преподавателей, учащихся школ, студентов вузов, колледжей, научных работников, молодых специалистов. Здесь собрано очень много полезной и интересной информации об истории Казахстана. http://e-history.kz
Сайт «Наследие древних цивилизаций» Наследие древних цивилизаций – это некоммерческий проект, целью которого является создание постоянно развивающегося информационного ресурса в интернете об истории и культуре казахского народа, а также других народов Центральной Азии. www.history.kz
Europeana collections Оцифрованные объекты культурного наследия стран Европы (произведения искусства, предметы материальной культуры, книги, аудио- и видеозаписи). http://www.europeana.eu/portal/
Химия
Сайт «Alhimikov.net» На сайте представлены различные материалы, связанные с одной из интереснейших наук – химией. Сайт предназначен для учителей, школьников, студентов и тех, кто интересуется химической наукой. http://www.alhimikov.net/
Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC) Журнал по химии с 2005 г. http://www.beilstein-nstitut.de/en/home
Психология
Психология Психологический образовательный сайт содержит полезную информацию(тесты, тренинги, книги, словари, работы известных ученых-психологов,ссылки новости психологии) для всех, кто получает психологическое образование, интересуется психологией или профессионально ею занимается. http://www.psychology.ru/
Экономика және саясаттану ғылымдары
London School of Economics and Political Science Экономика и политические науки http://eprints.lse.ac.uk/
Биомедицина
PubMed Central (PMC) Электронный архив открытых журналов по биомедицинской тематике. http://www.pubmedcentral.nih.gov/
Туризм
Все о туризме: туристическая библиотека Туризм, путешествия http://tourlib.net/
Педагогика
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования размещены учебно-методические, культурно-просветительские и познавательные материалы, разнообразные тематические и предметные коллекции, инновационные учебно-методические разработки, мотивирующие к использованию образовательных технологий. http://school-collection.edu.ru
Статистика
IEA - International Energy Agency Международная энергетическая статистика, долгосрочные прогнозы и аналитические обзоры. Полезный ресурс для экономистов, историков и политологов. http://www.iea.org/russian/
World Bank — World Development Indicators (WDI) Online База WDI (показатели мирового развития ) является основной базой статистических данных Всемирного банка, полученных из официально признанных международных источников. http://databank.worldbank.org
Сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Официальная статистка Казахстана http://stat.gov.kz
Статистический сайт ООН Статистика и координация деятельности ООН в рамках глобальной статистической системы https://unstats.un.org/
Сайт UNIDO Статистика международной промышленной https://www.unido.org/
Сайт WHO Статистические данные Всемирной организации здравоохранения http://www.who.int/whosis/en/
Сайт ЕЭК ООН Статистический Европейской экономической комиссии ООН http://www.unece.org/stats/stats_r.htm
Сайт UN SIAP Статистический институт для стран Азии и Тихоокеанского региона http://www.unsiap.or.jp/
Сайт МСИ Постоянное бюро Международного статистического института https://www.isi-web.org/
Ақпаратты-оқыту порталдары
Информационно-образовательный портал Информационно-образовательный портал для родителей, учеников и преподавателей. http://www.bilimal.kz/
Молодежный информационно-образовательный портал «Я – студент» Посвящен вопросам профессионального образования, трудоустройства и культурно-досуговой жизни студентов. http://ya-student.kz/
Онлайн оқыту
Академия Хана Сайт академии Хана – некоммерческая образовательная организация, созданная в 2006 году выпускником MIT и Гарварда Салманом Ханом. На сайте предоставляется доступ к коллекции из более чем 4200 бесплатных микролекций по по математике, истории, здравоохранению и медицине, финансам, физике, химии, биологии, астрономии, экономике, космологии, органической химии, основам американской гражданственности, истории искусства, макро- и микроэкономике, компьютерным наукам. Многие из них доступны на русском языке. https://ru.khanacademy.org/
Asian Economic and Social Society (AESS) Сообщество является частной организацией, целью которой является предоставление профессиональных курсов, возможности публикации своих исследований и научных проектов. Сайт данного сообщества предназначен для выпускников экономических факультетов, а также преподавателей, исследователей и для тех, кто интересуется данной областью. http://www.aessweb.com/journals/
Іздеу жүйелері, каталогтар
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Одна из крупнейших в мире поисковых систем, специализированных на поиске научных документов открытого доступа в Интернете. Оператором BASE является библиотека университета Билефельда (Германия). Система работает с 2004 года и включает в себя 37,4 миллиона документов из 2900 научных репозиториев. http://www.base-search.net/
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Это международный электронный каталог, где представлены основные данные об изданиях разных стран мира. Все публикации, размещенные на сайте, прошли автоматическую регистрацию через Международный центр регистрации серийных изданий – CIEPS. http://road.issn.org/
Каталог документов ЮНЕСКО Содержит более 100 000 экземпляров. Частичный доступ к полным текстам. http://unesdoc.unesco.org/ulis/
Абитуриенттерге
Сайт  «Uchi.kz. Образовательное сообщество Казахстана» Полезные советы для эффективной подготовки к ЕНТ и ПГК, информация о вузах и об условиях поступления; объявления о грантах и конкурсах; поиск вакансий, ответы на вопросы абитуриентов. http://www.uchi.kz/
Ғалымдарға және ПОҚ
Национальный научный портал Республики Казахстан Многофункциональный веб-портал, где представители казахстанского и мирового научного сообщества смогут найти необходимую для них информацию о состоянии казахстанской науки, о последних событиях, достижениях и предстоящих научных мероприятиях, информацию о мировых научных изданиях, о получении доступа к ним и о многом другом. http://www.nauka.kz/page.php​
tr:nth-child(odd) { background-color:#FBF1D7; }