Педагогикалық құрамЖобаларБөлімшелер

Оқытушылардың мақалалары мен баяндамалары 

Халықаралық деңгейдегі конференциялар:

– Молдабаева М., “техникалық ЖОО-да оқытуды ұйымдастырудың инновациялық технологиялары” Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясы, Пенза, қараша 2018 ж.»

 

Р.Байжанова, Б.Қобдабаева «Педагогикалық инновациялар замануи білім беру жүйесін дамыту ресурсы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, мақала «Қазақ тілін оқытуда педагогикалық технологиялар тиімділігі»

 
 Молдабаева М., IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция” Қазіргі заманғы ғылымды жүргізу – 2018″, Англия, желтоқсан 2018»
 
 – А.Атамуратова, С.Елдесова, Ж.Сейтмаганбетова «Педагогикалық инновациялар замануи білім беру жүйесін дамыту ресурсы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, мақала «Педагогические инновации в современной системе образования»
 
 – С.Елдесова, Ж.Сейтмаганбетова «Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Архитектура және құрылыс Пензена мемлекеттік университеті, мақала «Роль классного руководителя как организатора воспитания и обучения»
 

Жолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. ” Инновационные технологии организации организации обучения в техническом вузе “Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, мақала” оқытушының құзыреттілігі – жеке тұлғаға бағытталған білім беру үдерісінің негізі»

 

– Жолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA” V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, “Бөбек “Жалпыұлттық қозғалысы” қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалардың бірлестігі АСТАНА – 2019, мақала “Нефтешламы и И и их влияние на почву”Жолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. “Инновационные технологии организации организации обучения в техническом вузе” Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, мақала “Компетентность Компетентность оқытушы – жеке тұлғаға бағытталған білім беру процесінің негізі”

 – Жолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA” V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, “Бөбек “Жалпыұлттық қозғалысы” қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалардың бірлестігі АСТАНА – 2019, мақала ” Нефтешламы и их влияние на почву»

 
  – Жолаева Ж.Т., Шатаякова Ж.Д. «Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелеріндегі жаңашылдық, даму келешегі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибелік орталығы, Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технология колледжі, мақала «Дуалды және модульды оқыту жүйесінің кәсіби мамандар даярлаудағы ролі»
 
 – Жолаева Ж.Т., Еримбетова М.У. «Цифровой Казахстан» бағдарламасы аясында Халықаралық ғылыми әдістемелік конференция, 2019ж, Тараз қаласы, мақала «Решение дилеммы в отраслях химических технологий»
 
  Казкеева Г.Н., «Цифровой Казахстан» бағдарламасы аясында Халықаралық ғылыми әдістемелік конференция, 2019ж, Тараз қаласы, мақала «Жаһандану дәуіріндегі арнаулы пәндерді оқытуда жаңа инновациялық технологияларды қолдану»
 

– Казкеева Г.Н., Сүйіндікова А.Ж., Таңатарова А. – 201ПГ, «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA», V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» АСТАНА – 2019, мақала «Нан өнімдерінің қышқылдығын анықтау»

 

– Алманиязова А.С., Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдығына арналған «МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ МЕН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМДЕ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДА» VIII Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, мақала «Применение коммуникационных облачных технологий в образовательном процессе»

 

 -Есетова М. К. “автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білім сапасын бағалау жүйесін қалыптастыру” : Челябинск қаласының Білім істері жөніндегі комитетінің және “ИРТех” ЖАҚ-ның қолдауымен “Челябинск қаласының білім беруді дамыту орталығы” ҚБҰ, Самара қ. 2019 жылдың 1-15 наурыз аралығында, “техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім сапасын бағалау процесіндегі сандық білім беру технологияларын іске асырудың рөлі мен маңызы” мақала.”

 

 

– Есетова М. К.” техникалық ЖОО-да оқытуды ұйымдастырудың инновациялық технологиялары “Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрлігі” Пензен мемлекеттік сәулет және құрылыс университеті ” федералды мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесі, “Ақтөбе политехникалық колледжі үлгісінде Студенттердің кәсіпкерлік құзыреттілігін дамыту” мақала”

 
 – Молдабаева М.Н., Мухамбетова Р.Ж., Есенғалиева Г.У., Утеулиев Е.Б., ІV Халықаралық ғылыми- практикалық конференция «Интеграция научного сообщества перед глобальными проблемами современности», Саппоро қаласы, Жапония, 2019 жыл, мақала «Арнайы пәндерді оқытуда пәндік-тілдік кіріктірілген оқытуды (CLIL) қолдану»
 
 – Қуанышбаева М.М, Жұмағалиева С.С, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері», М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академия, мақала «Применение систем счета осей (ЭССО) на железнодорожном участке»
 
 – Қуанышбаева М.М, Жұмағалиева С.С, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция – Materials of the IV International Scientific-Practical Conference “Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time”, Sapporo (Japan)Regional Academy of Management, February 13-15, 2019, мақала «Қазіргі таңдағы қашықтан оқыту жүйесінің білім беру деңгейінде алатын орыны»
 
 – Молдабаева М., «Новаторство и перспектива развития в учереждениях технического и профессионального образования» Международная научная-практическая конференция, Актюбинский колледж транспорта, коммуникации и новых коммуникации, октябрь 2018 г., статья «Инновационная педагогическая деятельность преподавателя специальных дисциплин»
 
 – Байжұма Әділ жетекшісі Молдабаева М., “Jastar jyly» аясында «Техникалық және кәсіптік білім беруде жастардың инновациялық және перспективалы идеялары» студенттердің республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, Ақтөбе автожол колледжі, Ақтөбе облысы ғылыми-практикалық орталығы, 22.02.2019, мақала «CLIL әдісін арнайы пәндерде қолдану үрдісі»
 
 – Ескалиева С.Б., «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей автоматизированных информационных систем» : IVмеждународная научно-практическая конференция, МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» при поддержке Комитета по делам образования города Челябинска и ЗАО «ИРТех», г. Самара, в период с 1 по 15 марта 2019 года, мақала «Информатизация колледжа – как первый шаг к созданию единой электронной системы управления»
 

Республикалық деңгейдегі конференциялар:

 
 – А.Атамуратова, Б.Қобдабаева «Білім берудегі инновациялық технологиялар және белсенді оқыту әдістері» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, «Кәусар» ғылыми –педагогикалық орталығы, мақала «Эффективные методы обучения в преподавании языковых дисциплин»
 
 – Молдабаева М, V Республиканская педагогическая конференция «Современный информационный урок: эффективная организация учебного процесса» Научно-методический центр ZIAT, г.Алматы, октябрь 2018, статья «Применение образовательной информационной среды в формировании профессиональной компетентности выпускника колледжа»
 
– А.Атамуратова, Б.Қобдабаева «Білім берудегі инновациялық технологиялар және белсенді оқыту әдістері» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, «Кәусар» ғылыми –педагогикалық орталығы, мақала «Эффективные методы обучения в преподавании языковых дисциплин»

– Г.Алашбаева, Б.Қобдабаева, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті ХАБАРШЫСЫ ғылыми журналы, мақала «Кадрларды дуальды даярлауда «Кәсіптік қазақ тілі» пәні бойынша қашықтықтан оқыту элементтерін тиімді пайдалану»

 
 – Р.Байжанова, Б.Қобдабаева «Жаңартылған білім мазмұны: қазақ тілі және оқыту әдістемесі» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция, Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, мақала «Латын әліпбиі – жарқын болашақтың бастауы»
 
 – Г.Алашбаева, Г.Адилканова Қобдабаева Б. «Жаңартылған білім мазмұны: қазақ тілі және оқыту әдістемесі» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция, Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, мақала «Кәсіптік қазақ тілі» пәнін қашықтықтан оқытудың әдістемесі»
 

– Елтезерова Г.С., Ермұқанов Т.Н. «Ж.Қасымбаев оқулары-2018» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, мақала «1916жылғы ұлт-азаттық көтеріліс» (Батыс Қазақстан бойынша)

 
 – Миранбекова Г.А, Каракушева А.С. Джукетаева А.Р., Нурудинова А.А. «Тағылым» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы, Астана қ., мақала «Тарих тағылымындағы ұлт тарихын зерделеу – ұлт тәуелсіздігінің, ұрпақ тәуелсіздігінің кепілі»
 

– Жолаева Ж.Т. «Студенттік ғылыми ізденіс нәтижелері: талдау және мәселелер» IV 2019ж. жыл. жастар жылы және Ақтөбе қаласының 150 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған Республикалық ғылыми-практикалық онлайн,офлайн режиміндегі конференциясы, Жастар ресурсы орталығы, мақала «Мұнайдың қоршаған ортаға келтіретін әсері»

 

– Казкеева Г.Н., Сүйіндікова А.Ж., Таңатарова Аружан – 201ПГ, «Студенттік ғылыми ізденіс нәтижелері: талдау және мәселелер» ІV Республикалық студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы, баяндама «Бөлме өсімдіктерін өсіруде гидропоника әдісін қолдану», ДИПЛОМ ІI дәрежелі

 

– Даулетьярова Т.Ш. 2019ж. жыл. жастар жылы және Ақтөбе қаласының 150 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Студенттік ғылыми ізденіс нәтижелері: талдау және мәселелер» IV Республикалық ғылыми-практикалық онлайн,офлайн конференциясы, Жастар ресурсы орталығы, мақала «Мұнай өндірудің экологиялық проблемалары»

 

– Даулетьярова Т.Ш. «Техникалық және кәсіптік білім беруде жастардың инновациялық тәсілдері мен перспективалары идеялары» республикалық ғылыми конференция, «Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орта- лығы» МКҚК Ақтөбе гуманитарлық колледжі, 2019 жылдың 22 ақпанын, мақала «Техникалық және кәсіптік білім берудегі инновациялық дамудың келешектік жүйесі»

 

– Еримбетова М.У. Кибаш Аяжан, Бисен Арсен 201 ПГ, 2019 жыл. жастар жылы және Ақтөбе қаласының 150 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Студенттік ғылыми ізденіс нәтижелері: талдау және мәселелер» IV Республикалық ғылыми-практикалық онлайн,офлайн режиміндегі конференциясы, Жастар ресурсы орталығы, мақала «Каспий теңізіндегі экологиялық мәселелерді шешудегі инновацииялар»

 
 – Есетова М.К., Международная научно-практическая конференция «Педагогические инновации: ресурс развития современной системы образования», посвященной 60-летию ученого-педагога Имжаровой Зауреш Убайдулловны, Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова, мақала «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 11 января 2019 года
 

– Туркина Анастасия, Каленов Ержан Руководитель Есетова М.К., «Студенттік ғылыми ізденіс нәтижелері: талдау және мәселелер»тақырыбындағы студенттердің ІV республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, Ақтөбе облыстық білім басқармасы Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы Ақтөбе гуманитарлық колледжі, мақала « ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КОЛЛЕДЖА»

 

– Туркина Анастасия, Каленов Ержан Руководитель Есетова М.К., «МОЛОДЕЖЬ И ПРАКТИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ» СБОРНИК СТАТЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖЬ И ПРАКТИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ», статья «СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ» – Балхаш: НАО «Холдинг «Кәсіпқор», ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс». – 2019

 

– Туркина Анастасия, Каленов Ержан Руководитель Есетова М.К., «Техникалық және кәсіптік білім беруде жастардың инновациялық тәсілдері мен перспективалы идеялары» республикалық студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы, Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы Ақтөбе автожол колледжі, мақала «СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ»

 

– Есетова М.К., «Жастар және ғылым» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция, Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова, мақала «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОГО ВЫСШЕГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА»

 

– Туркина Анастасия, Каленов Ержан Руководитель Есетова М.К., «Жастар және ғылым» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция, Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова, «СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ»

 

– Ерекешев К.М., «Жастар және ғылым» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Алматы экономика және статистика академиясы, мақала «Жастарды кәсіпкерлікке тарту және қаржыландыру»

 

– Ескалиева С.Б., Ходжаниязова Ж.Т., Утеулиев Е.Б., Молдабаева М.Н., Есетова М.К. «4K моделі: педагогтың кәсіби шеберлігін дамыту жолында» (on-line) Республикалық педагогикалық пікірталас алаңы, Өрлеу БАҰО, Ақтөбе, 2019

 

Республикалық деңгейдегі конференциялар:

 

– Ескалиева С.Б. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында адами капиталды дамыту» облыстық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция, Өрлеу БАҰО Ф Ақтөбе облысы бойынша ПКБАИ, Ақтөбе, 2019, баяндама «Студенттердің сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамытуда АКТ мүмкіндіктерін тиімді қолдану»

 

– Каракушева А.С. «Нұр Отан» партиясы облыстық конференция, баяндама «Роль Елбасы в становлении и развитии Независимого Казахстана»

 

– Джукетаева А.Р. Облыстық білім беру қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесі, мақала «Тарих тағылымындағы ұлт тарихын зерделеу – ұлт тәуелсіздігінің, ұрпақ тәуелсіздігінің кепілі»

 

– Жолаева Ж.Т. «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың жеке тұлғасын әлеуметтендіру» Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция, Өрлеу» ҰБАО Ф Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, 2019ж., мақала «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету мүмкіндігі» педагогикалық қолдау көрсету»

 

– Даулетьярова Т.Ш., «Жаңартылған білім беру мазмұнында педагогтың инновациялық қызметі», Өрлеу» ҰБАО Ф Ақтөбе облысы бойынша педагогика -лық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, 2019ж., мақала «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету мүмкіндігі»

 

– Даулетьярова Т.Ш., «Техникалық және кәсіптік білім беруде жастардың инновациялық тәсілдері мен перспективалары идеялары» облыстық конференция, «Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орта- лығы» МКҚК 2019ж., мақала «Техникалық және кәсіптік білім берудегі инновациялық дамудың келешектік жүйесі»

 

– Еримбетова М.У. Эссе «Жаңартылған білім мазмұны – заман талабы», Ақтөбе облысының білім басқармасы, Ақтөбе облыстық ғылыми- тәжірибелік орталығы, «Жаңартылған білім беру мазмұнында педагогтің инновациялық қызметі» облыстық эссе жинағы, 2019ж.

 

– Алманиязова А.С. «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ АЯСЫНДА АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ» облыстық ғылыми-практикалық конференция, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақтөбе облысы бойынша ПКБАИ, мақала «Білім берудегі мультимедиялық интерактивті онлайн курсының тиімділігі»

 

– Есетова М. К., Тулегенов Т. И., Кылышбаева К. М. «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың жеке тұлғасын әлеуметтендіру: теориядан тәжірибеге» облыстық ғылыми-практикалық конференция «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақтөбе облысы бойынша ПКБАИ, мақала «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТИПО», Ақтөбе, 2019.

 

– Есетова М.К., «Цифрлық Қазақстан» багдарламасын жүзеге асыру аясында адами капиталды дамыту» (2019 жыл- Жастар жылына арналған): тақырыбында облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Ақтөбе: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Ақтөбе облысы бойынша ПҚБАИ, 2019 ж.

ИзменитЖолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. ” Инновационные технологии организации организации обучения в техническом вузе “Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, мақала” оқытушының құзыреттілігі – жеке тұлғаға бағытталған білім беру үдерісінің негізі»
 
– Жолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA” V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, “Бөбек “Жалпыұлттық қозғалысы” қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалардың бірлестігі АСТАНА – 2019, мақала “Нефтешламы и И и их влияние на почву”Жолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. “Инновационные технологии организации организации обучения в техническом вузе” Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, мақала “Компетентность Компетентность оқытушы – жеке тұлғаға бағытталған білім беру процесінің негізі”
 
– Жолаева Ж. Т., Шатаякова Ж. Д. “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA” V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, “Бөбек “Жалпыұлттық қозғалысы” қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалардың бірлестігі АСТАНА – 2019, мақала ” Нефтешламы и их влияние на почв