Педагогикалық құрамЖобаларБөлімшелер

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Оқу-әдістемелік кабинеттімен “Электронды оқу-әдістемелік кешен туралы Ереже” әзірленді.

Мақсаты мен міндеттері:

-Қашықтықтан білім беру технологияларын, электрондық оқыту құралдарын қолдана отырып сабақтарды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін оқу-әдістемелік базаны құру.

– Оқу процесін мамандарды даярлау сапасын арттыратын электрондық оқу-әдістемелік, ғылыми, анықтамалық және басқа да материалдармен жабдықтау.

ЭУМК міндетті құрамына келесі материалдар кіреді:

* пәннің жұмыс бағдарламасы;

* нөмірленген қысқа электронды дәріс курсы;

* практикалық (зертханалық) сабақтарды орындау бойынша практикалық нұсқаулық;

* қосымша мультимедиялық сүйемелдеу;

* Пайдаланылған әдебиеттер тізімі, анықтамалар, нормативтік құжаттар.

Кәсіби модульдің электрондық оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу тәртібі:

– ЭОӘК оқытудың барлық түрлері үшін мамандықтар, кәсіптер бойынша білім алушыларды даярлаудың оқу жоспарына сәйкес оқытушылардың шығармашылық тобымен әзірленеді;

-Сапалы дайындыққа, ЭӘК нормативтік талаптарға сәйкестігіне жауапты АМО төрағалары және колледж әдіскерлері болып табылады;

– Әзірлеу келесі кезеңдерді қамтиды:

– комиссияның кәсіптік модуль бойынша ЭУМК дайындау жоспарын әзірлеу және бекіту, ЭУМК дайындау үшін мерзімдерді және жауаптыларды айқындау;

– мамандықтар, кәсіптер бойынша білім алушыларды даярлаудың оқу жоспарына сәйкес оқытушылардың шығармашылық тобының ЭОӘК әзірлеуі;

– тиісті ЦӘК отырысында ЭОӘК құжаттамасын рецензиялау, талқылау, түзету және бекіту;

– ЭОӘК материалдарын оқу процесінде апробациялау және ЭОӘК-ны қашықтықтан оқыту жүйесіне орналастыру арқылы;

– апробация нәтижелері бойынша ЭОӘК материалдарын түзету;

– колледждің әдістемелік кеңесінің отырысында ЭОӘК бекіту.

 

 Ходжаниязова Ж.Т.