Педагогикалық құрамЖобаларБөлімшелер

Курс тақырыбы «CLIL  әдісімен арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқытуда Smartтехнологияларды қолдану»

Курстың ұзақтығы: 72 ч.   

Курс тақырыбы «Кредиттік технологияда ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану»

Курстың ұзақтығы: 72 ч.    

Курс тақырыбы «Техникалық және кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар»

Курстың ұзақтығы: 72 ч.  

Курс тақырыбы «Жаңартылған білім мазмұны жағдайындағы техникалық және кәсіптік білім берудің интерактивті технологиялары»

Курстың ұзақтығы: 72 ч.  

Курс тақырыбы «Қашықтан оқытуға арналған электрондық рестурстар дайындау технологиясы»

Курстың ұзақтығы: 72 ч.  

Курс тақырыбы «Цифрлы білім беру ресурстарын дайындау технологиясы»

Курстың ұзақтығы: 72 ч.  

Курс тақырыбы «Creo»3 D моделдеу»

Курстың ұзақтығы: 36 ч.        

Курс тақырыбы «Кейіс технологиясы және ақпараттық коммуникацияны сабақта тиімді қолдану»

Курстың ұзақтығы: 72 ч.