Педагогикалық құрамЖобаларБөлімшелер

Абиева Жайнагүл Шакенова

«Техникалық мамандықтар» бөлімінің меңгерушісі

Шатаякова Жанна Джанбаевна

«Мұнай газ-ісі пәндері» ЦӘБ-нің төрайымы,жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Изтелеуов Бахитбек Махсутулы

«Инженерлік пәндер» ЦӘБ төрағасы

Кабидулина Гульнара Мурзабековна

«Құрылысшылар» ЦӘБ-нің төрайымы,Өнер магистрі

Жумагазина Галия Урунгалиевна

Сырттай оқу бөлімінің меңгерушісі,«Әлеуметтік –психологиялық қызмет» ЦӘБ-нің төрайымы

Оқытушылар

Суюнова Галым Умаргалиевна

«Инженерлік пәндер» ЦӘБ-нің арнайы пәндер оқытушысы

Таханова Айнур Абдилмажитовна

«Инженерлік пәндер» ЦӘБ-нің арнайы пәндер оқытушысы

Айтбай Матжан Макатулы

«Инженерлік пәндер» ЦӘБ-нің арнайы пәндер оқытушысы,инженер-механик

Искакова Света Нурмухановна

«Инженерлік пәндер» ЦӘБ-нің жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Даулетьярова Токжан Шакировна

«Мұнай газ-ісі пәндері» ЦӘБ-нің жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Жолаева Жаннат Тулеушовна

«Мұнай газ-ісі пәндері» ЦӘБ-нің жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Еримбетова Майра Убайдуллаевна

«Мұнай газ-ісі пәндері» ЦӘБ-нің жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Курмансейтова Нуржамал Мулдагалиевна

«Мұнай газ-ісі пәндері» ЦӘБ-нің жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Қайжанова Гүлмира Ыбыраймкызы

«Мұнай газ-ісі пәндері» ЦӘБ-нің екінші санатты арнайы пәндер оқытушысы

Аксенова Инна Алексеевна

«Құрылысшылар» ЦӘБ-нің жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Бедная Ирина Ивановна

«Құрылысшылар» ЦӘБ-нің жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы

Маташева Аян Нагимжановна

Әлеуметтік –психологиялық қызмет» ЦӘБ-нің арнайы пәндер оқытушысы

«Мұнай газ-ісі пәндері» ЦӘБ

«Мұнай және газ скважиналарын пайдалану»
пәні бойынша емтихан сұрақтары
 1. Скважинадан дайындау қондырғыларына түсетін мұнай?
 2. Мұнай және газды өндіру әдістері?
  3.Мұнай мен газдың негізгі физикалық касиеттері?
4.Фонтанды әдіс және оның түрлері?
 1. Фонтанды арматураның құрлысы?
6.Мұнай және  газдың қысымы мен температурасы?
7.Скважина конструкциясы?
8.Жанғыш табиғи газдар неше топқа бөлінеді?
9.Газлифтілі әдістің жұмыс істеу принципі?
10.Штуцердің аткаратын қызметі?
11.Терең сорапты қондырғының құрылысы?
12.Скважина дегеніміз не?
13.Штангалы терең сораптың жұмыс істеу принципі
14.Бұрғылаудың түрлері?
15.Скеважинаны фонтанды әдіспен игеру?
16.Бұрғы қашаулары?
17.Скважинаның жер үсті жабдықтары?
18.Мұнай  беруін арттырудың кандай әдістері бар?
19.Скважина өнімділігін арттыру тәсілдері?
20.Газдың қысымын арттыруға арналған сығымды аппарат?
21.Скважинадағы  сұйық деңгейін өлшеу аспаптары?
22.Монтаж және демонтажды калай түсінесіз?
23.Мұнайдағы судың мөлшерін анықтайтын аспап?
24.Жер үсті және жер асты жабдықтары?
25.Мұнай және газды өндіру операторының аткаратын кызметі?
26.Скважинаны жуу әдістері?
27.Жер асты жөндеу жұмыстарының түрлері?
28.Көбік қышқылына қосылатын реагенттің бірі?
29.Штангасыз сораптың басқа түрлері?
30.Газ скважинасының жабдықтары?
31.Газ скважинасының клапандары және түрлері?
32.Скважинаны жер асты жөндеу жұмыстарының түрлері?
33.Мұнайдың әлемдік деңгейдегі өлшем бірлігі?
34.Қашау және қашау түрлері?
35.Эмульсияларды неше фазаға бөлеміз?
36.Скважиналарды бұрғылаудың кандай тәсілдері болады?
37.Мұнай және газ режимдері және олардың түрлері?
38.Фонтанды арматураның жер үсті, жер асты жабдықтары
39.Мұнай кенішін игергенде әр скважинаның жұмысын үздіксіз бакылау қажет болғандағы, ең маңызды көрсеткішті атаңыз? .
40.Тәл жүйесінің аткаратын қызметі ?
41.Скважина өнімділігін арттырудың түрлері?
42.Скважинаны цементтеу және олардың түрлері?
43.Газ факторы дегеніміз не?
44 Бұрғылау кезіндегі көп қолданылатын цеметтің түрі??
45.Химиялық әдістерге  не жатады ?
46.Жылулық әдісінен мұнайды  тұндырғанда  неше градусқа дейін қыздырады?
47.Мұнайдың тұтқырлығы немен өлшенеді?
48.Скважиналарды жуу және олардың түрлері?
49.Скважинадағы сұйықтың деңгейін өлшеу аспабы?
50.Ұстау құралдарын атаңыз?
 1. Көмірсутектер туралы не білесіз ?
 2. Табиғи газдың құрамы мен қасиеттері қандай?
  53. Газ өңдеу зауытының негізгі өнімдерін атаңыз ?
  54. Газконденсант газ бен мұнайдан қалайша ерекшеленеді ?
  55. Мұнай өнеркәсіп қоры қай тау жыныстарында кездеседі?
  56. Эмульсия дегеніміз не?
  57. Мұнай дегеніміз не ?
  58. Скважина түрлерін атаңыз ?
  59. Скважинаның құрылысы ?
  60. Скважина дегеніміз не ?
  61. МЕСТ бойынша скважиналы сораптардың қандай түрлерін білесіз ?
  62. Мұнай мен газдың сұйық затты бойына сіңіруі, тау жыныстарында жиналуы-не деп аталады?
  63. Қабат энергиясы таусылғанда , кай режим қолданылады?
  64. Сорап клапандарының атқаратын қызметі ?
  65. Скважиналы ортадан тепкіш сораптардың негізгі жабдықтары қандай?
  66. Мұнай мен газды сусыздандыру және тұзсыздандыру дегеніміз не?
  67. Скважинаның жер асты жөндеу түрлері?
  68. Скважинаның жер асты жабдықтарына нелер жатады?
  69. Жөндеудің түрлерін атаңыз?
  70. Жұмыстың қандай түрлері скважиналарды күрделі жөндеуге жатады?
  71. Қабат суларының қандай түрлерін білесіз ?
  72. Скважина конструкциясы?
  73. Скважинаның категорияларын атаңыз ?
  74. Скважина зерттеу түрлері ?
  75. Гидродинамикалық зерттеу әдісін қалай түсінесің ?
  76.  Геофизикалық зерттеу әдісі?
  77. Штуцердің атқаратын қызметі ?
  78. Штангалы сорапты қондырғының  жер асты және жер үсті жабдықтарын атаңыз?
  79. Клапандардың түрлерін атаңыз ?
  80. Сораптардың түрлері ?
  81. Ортадан тепкіш сораптарды қандай скважиналарда қолданған тиімді болып саналады ?
  82. Мұнай мен газды кәсіпшілікте жинау мен дайындаудың маңызы неде?
  83. Жер асты жөндеу дегеніміз не ?
  84. Жөндеу жұмыстары неше топқа бөлінеді ?
  85. Қазақстанның қандай негізгі мұнай – газды аймақтарын білесіз ?
  86. Скважиналарды бұрғылаудың қандай тәсілдері болады ?
  87. Қашау дегеніміз не ?
  88. Скважиналарды жуу әдістерінің түрлері?
  89. Мұнайдың негізгі фракцияларының сипаттамасы ?
  90. Мұнай өнімдерін көтерудің әдістері?
  91. Химиялық әдіске не жатады?
  92. Штангасыз сораптар штангалы сораптардан өзгешелігі?
93. Жылуды оқшаулау жүйелерінде жүретін газды сығу процессі қалай аталады?
94. Цементтеудің түрлері?
95. Фракция дегеніміз не ?
96. Тәл жүйесінің атқаратын қызметі?
97. Бұрғылау қондырғылары неден тұрады?
98. Фонтанды тәсіл  неше топқа бөлінеді ?
99. Компенсатордың атқаратын қызметі ?
100. Кеніш дегеніміз не ?


«Инженерлік пәндер» ЦӘБ

302 С тобы үшін емтихан сұрақтары
Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері ” пәні бойынша»
1. “Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері” пәні қандай пәндерге негізделеді және ол нені үйренеді?
2. “Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері” пәнін оқу нәтижесінде студенттер не білуі керек?
3. Жобалау, жоба деп нені атайды?
4. Тапсырыс беруші мен жобалық құжаттаманы әзірлеуші арасындағы құқықтық және қаржылық қатынастарды реттейтін құжаттарды атау.
5. Жобалаудың технологиялық және құрылыс нормаларына түсінік беру.
6. Құрылыс конструкцияларының мақсаты бойынша жіктелуі (мысалдар келтіру).
7. Құрылыс конструкцияларының материал бойынша жіктелуі (мысал келтіру).
8. Құрылыс конструкцияларына қойылатын негізгі талаптарды атаңыз.
9. Бетон және темір бетонды конструкцияларды қолдану саласы.
10. Ағаш конструкцияларды қолдану саласы.
11. Металл конструкцияларды қолдану саласы.
12. Пластмасса конструкцияларды қолдану саласы.
13. Ғимарат жүктемелерінің сыртқы әсерін атау және көрсету.
14. Ғимаратқа қандай жүктеме күштік, ал қандай күштік емес?
15. Құрылыс конструкцияларының шекті жай-күйіне түсінік беру.
16. Барлық темірбетонды құрылымдар мен құрылыстарды орындау тәсілі бойынша қалай бөлінеді?
17. Железобетонның артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.
18. Арматураны тағайындау бойынша қалай ажыратады?
19. Темір-бетон конструкцияларында алдын ала кернеуді құру тәсілдері.
20. Қандай конструкция иілу үшін жұмыс істейді, ал қандай қысу (мысалдар келтіріңіз).
21. Бетонның қорғаныш қабатын тағайындау және ол қалай тағайындалады?
22. Құрылыста қолданылатын арқалықтардың қимасының түрлері.
23. Дәнекерленген қаңқалар мен торларды қалай дайындайды?
24. Темірбетон плитаны арматуралау түрлері.
25. Таңбалық қима арқалықтарын арматуралау (сызбада көрсету).
26. Монолитті жабулардың құрылғысы.
27. Жабынды плиталардың жіктелуі (тіліктерде көрсету).
28. Бетон баспалдақты арматуралау ережесі (жұмыс құрамы).
29. Конструкциялық схемалар бойынша фундаменттің жіктелуі (сызбаларда көрсету).
30. Фундаменттің материал бойынша жіктелуі (сызбаларда көрсету).
31. Іргетастың орналасу тереңдігі неге байланысты (сызбада көрсету)?
32. Тас жұмыстарына арналған материалдар, жіктеу.
33. Таспалы Бут іргетасын құрастыру.
34. Таспалы бутобетонды іргетасты құрастыру.
35. Таспалы темірбетон іргетасты құрастыру.
36. Құрастырмалы темірбетон іргетасты құрастыру.
37. Іргетастарды күшейтудің негізгі әдістері (сызбаларда көрсету).
38. Құрылыста қолданылатын ағаш конструкциялары туралы жалпы мәліметтер.
39. Құрылыста қолданылатын ағаш конструкцияларының негізгі түрлері.
40. Құрылыстағы ағаш конструкциялары түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктері.
41. Шатырдың қаңқасының беріктігін жоғалту себептері.
42. Шатырдың қаңқасын жөндеу және күшейту.
43. Шуруптар мен саңыраулардағы ағаш конструкцияларының қосылыстарының түрлері.
44. Ағаш конструкциялардың шеге жалғаулары.
45. Болттардағы қосылыстарға сипаттама беру.
46. Қаңқадағы ағаш конструкциялардың қосылыстарының түрлері
47. Инновациялық шикізаттан – полимерлі шиферге сипаттама беру.
48. Инновациялық шикізаттан жасалған конструкцияларға-шыны пластик бұйымдарға сипаттама беру.
49. Инновациялық шикізаттан жасалған конструкцияларға – акрилдік оргшекке сипаттама беру.
50. Инновациялық шикізаттан жасалған конструкцияларға – поликарбонаттан жасалған бұйымдарға сипаттама беру.
51. Мөлдір шиферді монтаждау.
52. Құрылыста шыны пластик композитті материалдарды қолдану.
53. Көтергіш металл конструкцияларының түрлері туралы айту.
54. Металл конструкциялардың артықшылықтары
55. Металл конструкцияларға қойылатын талаптар.
56. Металл конструкциялардың кемшіліктері.
57. Болат фермалардың түрлері (сұлбаларды орындау).
58. Пісіру фермаларына сипаттама беру.
59. Болат конструкция элементтерінің дәнекерленген қосылыстары.
60. Металл конструкциялардағы бұрандамалық қосылыстар.
61. Болат маркасы мен өзектің диаметрін түсіре отырып, тік бұрышты қималы темір бетонды арқалықты арматуралау сызбасын орындау.
62. Өзек диаметрі мен болат маркасын жағып таңбалық қиманың темір бетонды арқалығын арматуралау сызбасын орындау.
63. Өзек диаметрі мен болат маркасын жаға отырып, екі Тавр қималы темір бетонды арқалықты арматуралау сызбасын орындау.
64. Темір бетонды Арқалықтың трапецті қиманың темір бетонды арқалығын өзек диаметрі мен болат маркасын түсіре отырып арматуралау сызбасын орындау.
65. Темір бетонды қабырғалы плитаны арматуралау сызбасын, өзек диаметрі мен болат маркасын салу.
66. Темір бетонды көп буынды плитаны өзек диаметрі мен болат маркасын түсіре отырып арматуралау сызбасын орындау.
67. Темір бетонды арқалықты арматуралау сызбасын, өзек диаметрі мен болат маркасын салу.
68. Темір бетонды бағананы өзек диаметрі мен болат маркасын жағып арматуралау сызбасын орындау.
69. Кездейсоқ эксцентриситетті Қысылған темірбетон бағаналарды жүктеу схемасын орындау.
70. Қысылған темір-бетон бағаналарының көлденең қималарының формасының сызбасын орындау.
71. Қысылған темірбетон бағаналарды арматуралаумен күшейту сұлбаларын орындау.
72. Темір бетонды сатылы іргетасты өзек диаметрі мен болат маркасын жаға отырып, бағанаға арматуралау схемасын орындау.
73. Монолитті темірбетон іргетасты монолитті бағанаға өзек диаметрі мен болат маркасын түсіре отырып арматуралау схемасын орындау.
74. Темір бетонды таспалы іргетасты тұтас қабырғаға арматуралау сызбасын, өзек диаметрі мен болат маркасын салу.
75. Темір бетонды көп буынды плитаны өзек диаметрі мен болат маркасын түсіре отырып арматуралау сызбасын орындау.
76. Тікбұрышты Арқалықтың жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 10,42 см2. Арқалықтағы қаңқалар санын, жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
77. Тікбұрышты Арқалықтың жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 45,18 мм2. Арқалықтағы қаңқалар санын, жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
78. Тікбұрышты Арқалықтың жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 58,27 мм2. Арқалықтағы қаңқалар санын, жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
79. Тікбұрышты Арқалықтың жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 72,42 мм2. Арқалықтағы қаңқалар санын, жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
80. Тікбұрышты Арқалықтың жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 88,12 мм2. Арқалықтағы қаңқалар санын, жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
81. Алаңы жұмыс арматурасы таспалы іргетас: Аѕ = 108,12 мм2, іргетастың ені
b = 30 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
82. Алаңы жұмыс арматурасы таспалы іргетас: Аѕ = 175,40 мм2, іргетастың ені
b = 50 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
83. Алаңы жұмыс арматурасы таспалы іргетас: Аѕ = 420,24 мм2, іргетастың ені
b = 40 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
84. Таспалы іргетас жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 622,86 мм2, іргетас ені
b = 60 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
85. Алаңы жұмыс арматурасы таспалы іргетас: Аѕ = 86,20 мм2, іргетастың ені
b = 35 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
86. Алаңы жұмыс арматурасы таспалы іргетас: Аѕ = 575,40 мм2, іргетастың ені
b = 55 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
87. Таспалы іргетас жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 123,34 мм2, іргетас ені
b = 30 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
88. Алаңы жұмыс арматурасы таспалы іргетас: Аѕ = 340,56 мм2, іргетастың ені
b = 45 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
89. Таспалы іргетас жұмыс арматурасының ауданы: Аѕ = 582,90 мм2, іргетас ені
b = 60 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
90. Алаңы жұмыс арматурасы таспалы іргетас: Аѕ = 289,45 мм2, іргетастың ені
b = 50 см. жұмыс өзекшелерінің санын және сорты бойынша жұмыс арматурасының диаметрін анықтау.
302 С топтарына арналған емтихан сұрақтары
“Еңбекті қорғау” пәні бойынша»

1. Еңбекті қорғау туралы түсінік.
2. Құрылыс кәсіпорындарындағы еңбекті қорғауды мемлекеттік қадағалау.
3. Еңбекті қорғау бойынша негізгі заңнамалық актілер.
4. Құрылыс кәсіпорындарында еңбекті қорғауды қоғамдық бақылау.
5. Жарақаттану мен кәсіптік ауруларды тексеру және есепке алу. Еңбекті қорғау саласындағы әкімшілік-Техникалық персоналдың міндеттері мен жауапкершілігі.
6. Қоршаған ортаны қорғау. Шу мен дірілден қорғау.
7. Нұсқамалар түрлері және өткізу тәртібі.
8. Құрылыс кәсіпорнында еңбекті қорғау бойынша кабинеттер мен көрнекіліктерді ұйымдастыру.
9. Еңбек жағдайлары және өндірістік жарақат туралы түсінік.
10. Кәсіби аурулар.
11. Өндірістегі сағаттық емес жағдайларды тексерудің жалпы тәртібі.
12. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың сақтандыру және бақылау құрылғылары.
13. Өндірістік жарақаттану бойынша Есеп және есептілік.
14. Кәсіби улану.
15. Н-1, Н-2 нысаны бойынша актіні толтыру тәртібі.
16. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың себептерін зерттеу әдістері.
17. Электр тогының адам ағзасына әсері.
18. Электр қауіпсіздігі бойынша үй-жайларды жіктеу.
19. Электр тогының кернеуінен қорғау.
20. Расследование несчастных случаев на произврдстве.
21. Өндірісте қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамалар өткізу.
22. Электр тогымен зақымданған кезде алғашқы көмек көрсету.
23. Құрылысты ұйымдастыру жобасында ҚТ мәселелерін шешу.
24. Жобалау-сметалық құжаттамадағы еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері.
25. Жұмыс өндірісі жобасында еңбекті қорғау мәселелерін шешу.
26. Құрылыс алаңын ұйымдастыру кезіндегі еңбекті қорғаудың негізгі мәселелері.
27. Құрылыс алаңында уақытша қоршау орнату.
28. Құрылыс алаңында уақытша жолдар мен коммуникацияларды орналастыру.
29. Құрылыс алаңында уақытша жарықтандыру құрылғысы.
30. Құрылыс алаңындағы қауіпті аймақтар.
31. Құрылыстағы еңбек гигиенасы бойынша жалпы ережелер.
32. Қазаншұңқырды әзірлеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері.
33. Адам ағзасына әсер ететін метеорологиялық жағдайлар және олардың зиянды әсерінен қорғау шаралары.
34. Өндірістік шаң және оның зиянды әсерінен қорғау шаралары.
35. Өндірістік шу және оның зиянды әсерінен қорғау шаралары.
36. Дірілден қорғау шаралары.
37. Өндірістегі дәрі қобдишасының ішіндегісі.
38. Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі ҚТ ережесі.
39. Кәсіпорындарда өртке қарсы қорғаныс.
40. Кәсіпорында өрттің пайда болу себептерінің жіктелуі.
41. Жану түрлерінің жіктелуі.
42. Құрылыс материалдары мен конструкцияларының жану дәрежесі бойынша жіктелуі.
43. Құрылыс конструкцияларының отқа төзімділік шегі.
44. Өрт сөндіргіштердің құрылғысы.
45. Өртке қарсы үзілулер мен тосқауылдар.
46. Өрт сөндіру тәсілдері мен құралдары.
47. Жер жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері.
48. Қазаншұңқырлар мен траншеяларды әзірлеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері.
49. Пожарная безопасность на предприятиях.
50. Құрылыс алаңын салу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
51. Тас жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
52. Құрылыс машиналарын пайдалану кезіндегі ҚТ жалпы талаптары.
53. Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі ҚТ жалпы талаптары.
54. Крандарды пайдалану кезіндегі ҚТ жалпы талаптары.
55. Ормандар мен төсеме тақтайларды пайдалану кезіндегі ҚТ ережесі.
56. Арматуралық жұмыстар кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
57. Бетон жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
58. Бульдозер жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
59. Скреперлік жұмыстар кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
60. Кранда жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
61. Гидрооқшаулау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
62. Қысқы уақытта Жер жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
63. Монтаждау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
64. Тас жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
65. Қысқы уақытта бетон жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
66. Қысыммен жұмыс істейтін сауыттарды өндіру кезіндегі ТБ.
67. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды сынау тәртібі.
68. Өндірістік жарықтандырудың түрлері және оның еңбек қауіпсіздігіне әсері.
69. Жеке қорғаныс құралдары және оларды қолдану.
70. Құрылыс алаңындағы санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар.
71. Эргономика және өндіріс эстетикасы.
72. Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезіндегі ҚТ ережесі.
73. Құрылыс алаңында материалдар мен бұйымдарды қоймалауды ұйымдастыру кезіндегі ҚТ.
74. Құрылыс аумағын күтіп-ұстауға қойылатын өрт күзетінің талаптары.
75. Өрт дабылы және байланыс.
76. Кәсіпорында өртке қарсы алдын алу.
77. Жарылыс қаупі бойынша өндірісті санаттарға бөлу.
78. Монтажшылардың жарақаттану себептері.
79. Монтаждау жұмыстары кезінде суландыру құралдары-қоршаулар.
80. Монтаждау жұмыстары кезінде суландыру құралдары-қосымша және аспалы төсеніштер.
81. Монтаждау кезінде суландыру құралдары-өтпелі Көпірлер мен басқыштар, баспалдақтар.
82. Монтаждау кезінде суландыру құралдары-құрылыс ормандары.
83. Экскаватор жұмысы кезіндегі қауіпті аймақ.
84. Апаттық жағдайдағы экскаватордағы жұмыс қауіпсіздігі.
85. Жұмыс басталар алдында және аяқталғаннан кейін экскаватордағы қауіпсіздік техникасы.
86. Жерге тұйықтау түсінігін, әрекет ету принципін беру.
87. Кіріспе түсінігі, әрекет принципі.
88. Электр тогының әсерінен зардап шеккенге алғашқы көмек көрсету кезіндегі іс-қимыл реттілігі.
89. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларға сипаттама беру.
90. Газгольдерге, резервуарға және цистернаға сипаттама беру.

«Құрылысшылар» ЦӘБ

«Әлеуметтік –психологиялық қызмет» ЦӘБ