Педагогикалық құрамЖобаларБөлімшелер
Курс атауы Сағат саны Тыңдаушылар категориясы
Оқу–өндірістік бөлімі
1 Дәнекерлеу ісі 144 Студенттер
2 Столярлық іс 72 Студенттер
3 Слесарлық-механикалық іс 144 Студенттер
4 БӨП және А слесарі 108 Студенттер
5 Слесарь жөндеуші 108 Студенттер
6 Токарь 144 Студенттер
Әдістемелік кабинет
1 Smart-технологияларды CLIL  әдістемесінде тиімді қолдану 72 Оқытушылар
2 Кредиттік технология  бойынша оқу-жоспарлау құжаттарын құру 72 Оқытушылар
3 Техникалық және кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар 72 Оқытушылар
4 Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша тиімді педагогикалық технологиялар және әдістер 72 Оқытушылар
5 Сандық білім беру ресурстарын құру 72 Оқытушылар
6 Кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесін енгізу курстары 72 Оқытушылар
7 Білім берудің жаңартылған жүйесіне көшу барысындағы заманауи тәсілдер мен өзекті мәселелер 72 Оқытушылар
8 Арнайы пәндерді (модульдерді) ағылшын тілінде оқытуда CLIL әдістемесін интегерациялау 72 Оқытушылар
ЦӘБ «Экономикалық пәндер»
1 1С Кәсіпорын 72 Студенттер
2 «SANA – сметалық құжаттаманы әзірлеу» бағдарламасын оқу 72 Студенттер
ЦМК «Филологиялық пәндер»
1 Қазақ тілі курсы 72 Студенттер
2 Орыс тілі курсы 72 Студенттер
ЦӘБ «Мұнай–газ ісі»
1 КРС бұрғылаушысының көмекшісі 72 Студенттер
2 Ұңғымаларды зерттеу операторы 72 Студенттер
3 Химиялық талдау зертханашысы 72 Студенттер
4 Сорғы қондырғыларының машинисі 72 Студенттер
5 Компрессорлық қондырғылардың машинисі 72 Студенттер
6 Мұнай және газ өндіру операторы 72 Студенттер
ЦӘБ «Электрмен қамтамасыз ету»
1 Электр монтаждаушы 72 Студенттер
2 Жарықтандыру және жарық беру желілері бойынша электр монтаждаушы 72 Студенттер
3 Күштік желілер және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы 72 Студенттер
4 Тарату электр желілерін релелік қорғау 72 Оқытушылар
5 Электр желілерінің электр жабдықтарын монтаждау және жөндеу 72 Оқытушылар
6 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр желілерін пайдалану 72 Оқытушылар
ЦӘБ «Жаратылыстану–математикалық пәндер»
1 Мұғалімнің кәсіби қызметінде MS Excel мүмкіндіктерін қолдану 72 Оқытушылар
2 Дескрипторларды әзірлеу және формативті бағалау 72 Студенттер
3 Логикалық ойлауды дамыту және сыни дағдыларды жаттықтыру 72 Студенттер
4 Қосымша сабақтар
— физика
— химия
— математика
72 Студенттер
ЦӘБ «Ақпараттық жүйелер»
1 3D модельдеу 72 Студенттер
2 Компьютерлік графика 72 Студенттер
3 Web-дизайн 72 Студенттер
4 Робототехника 72 Студенттер
5 Видеомонтаж курстары 72 Студенттер
6 Мобильді қосымшаны әзірлеу 72 Студенттер
7 AvtoCad 72 Студенттер
8 Piktochart онлайн; Google нысандарын құру 72 Студенттер
ЦМК «Құрылыс»
1 AutoCad 72 Студенттер
2 Геодезист 72 Студенттер
3 Сылақшы 72 Студенттер
4 Тас қалаушы 72 Студенттер
5 Оқшаулаушы 72 Студенттер
6 Қаптаушы-плиткашы 72 Студенттер
7 Футерлеуші 72 Студенттер
8 Құрылыс столяры 72 Студенттер
9 Т/Б конструкцияларының монтажшысы 72 Студенттер
ЦӘБ «Автомобиль ісі»
1 ВС жүргізушісі 360
Оқытушылар
Студенттер
2 В жүргізушісі 252
Оқытушылар
Студенттер
ЦӘБ «Машина жасау технологиясы»
1 «Creo»  бағдарламасы 72 Студенттер
2 СББ бар станокта металдарды өңдеу және бағдарламалау технологиясы 72 Студенттер
ЦӘБ «Аударма ісі»
1 Ағылшын тілі курстары
— бастаушылар үшін (Beginner)
— жалғастырушылар үшін (Intermediate)
72
72
Студенттер
Оқытушылар